Θηλασμός και COVID-19

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον θηλασμό για μητέρα που είναι επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα για τον COVID-19. Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία απευθύνεται σε γυναίκες που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα του COVID-19 ή είναι άτομα υπό έλεγχο (PUI) για τον COVID-19 και συγχρόνως θηλάζουν. Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία βασίζεται στη γνώση που έχουμε μέχρι σήμερα για τον COVID-19, καθώς και τη μετάδοσηContinue reading “Θηλασμός και COVID-19”