ΤΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ»

Τα 10 βήματα του διεθνούς μοντέλου φροντίδας «Μητέρας – Παιδιού», βασίζονται στα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με την ασφάλεια κι αποτελεσματικότητα διαφόρων παρεμβάσεων στη μητέρα και το παιδί. Η λέξη «ασφάλεια» σημαίνει ότι οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μειώνουν τον κίνδυνο για την δυάδα κι ενισχύουν τη φυσιολογία του τοκετού. Η λέξηContinue reading “ΤΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ»”

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ»

Τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα η πρόσβαση σε ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τοκετού, λοχείας, η μητέρα και το μωρό αποτελούν μια μονάδα/ενότητα, καθώς η φροντίδα του ενός επηρεάζει τον άλλο κι αντιστρόφως. Τα μαιευτικά τμήματα αποτελούν βασική φροντίδα υγείας και πρέπει ναContinue reading “ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ»”