Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Τι είναι η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας;

Η 7η Απριλίου 2020 είναι η ημέρα για να γιορτάσουμε το έργο των νοσηλευτών και των μαιών, και να υπενθυμίσουμε στους ηγέτες του κόσμου τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στην διατήρηση της υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι νοσηλευτές, οι μαίες (σ.μ.) και οι άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του COVID-19, παρέχοντας φροντίδα υψηλού επιπέδου, με σεβασμό, ενεργοποιώντας δημόσιο διάλογο με σκοπό την ενημέρωση, την απάντηση ερωτήσεων και την αντιμετώπιση φόβων, καθώς και τη συλλογή δεδομένων για κλινικές μελέτες, σε ορισμένες περιπτώσεις. Πολύ απλά, χωρίς νοσηλευτές και μαίες (σ.μ.), δεν θα υπήρχε τρόπος αντιμετώπισης.

Συγχρόνως με τον εορτασμό του Διεθνούς Έτους Νοσηλευτή/Μαίας, η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, αναδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλο τον κόσμο. Ο Π.Ο.Υ. και οι συνεργάτες του, θα ανακοινώσουν μια σειρά συστάσεων για την ενίσχυση των επαγγελματιών υγείας Νοσηλευτών/Μαιών.

Αυτή η κίνηση, θα είναι ζωτικής σημασίας, εάν θέλουμε να επιτύχουμε εθνικούς και παγκόσμιους στόχους, που σχετίζονται με την παγκόσμια κάλυψη της υγείας, την υγεία της μητέρας και του παιδιού, τις μεταδοτικές και μη μεταδοτικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, την ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ασφάλεια των ασθενών και την παροχή, μεταξύ άλλων, ολοκληρωμένης και ανθρωποκεντρικής φροντίδας.

Ζητάμε την υποστήριξή σας, στην Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, για να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας Νοσηλευτές και Μαίες, είναι αρκετά ισχυροί ώστε να εξασφαλίσουν, ότι όλοι οι άνθρωποι και σε όλο τον κόσμο, θα λαμβάνουν την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται.

Η ετικέτα για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι: Υποστηρίξτε τους Νοσηλευτές και τις Μαίες

The tagline for World Health Day is: Support nurses and midwives.

Πηγή: https://www.who.int/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020