Θηλασμός και COVID-19

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον θηλασμό για μητέρα που είναι επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα για τον COVID-19.

Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία απευθύνεται σε γυναίκες που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα του COVID-19 ή είναι άτομα υπό έλεγχο (PUI) για τον COVID-19 και συγχρόνως θηλάζουν. Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία βασίζεται στη γνώση που έχουμε μέχρι σήμερα για τον COVID-19, καθώς και τη μετάδοση άλλων ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων. Το CDC θα επικαιροποιεί αυτήν την κατευθυντήρια οδηγία ανάλογα με τις ανάγκες, ανανεώνοντάς την με κάθε διαθέσιμη πρόσθετη πληροφορία. Για την καθοδήγηση του θηλασμού αμέσως μετά τον τοκετό, ανατρέξτε στις προσωρινές μελέτες για την Πρόληψη και τον Έλεγχο της Λοίμωξης του Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) στις ενδονοσοκομειακές μαιευτικές μονάδες.

Μετάδοση του COVID-19 μέσω του μητρικού γάλακτος

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστός ο ακριβής τρόπος εξάπλωσης του COVID-19. Η μετάδοση άτομο προς άτομο θεωρείται ότι συμβαίνει κυρίως μέσω της αναπνευστικής οδού, μέσω σταγονιδίων που παράγονται όταν ένα μολυσμένο άτομο βήξει ή φτερνιστεί, με τρόπο διάδοσης παρόμοιο με αυτόν της γρίπης και άλλων ιών της αναπνευστικής οδού. Σε περιορισμένες μελέτες σχετικά με τις γυναίκες με COVID-19, αλλά και από περιπτώσεις με λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV, ο ιός δεν ανιχνεύθηκε στο μητρικό γάλα, ωστόσο δεν γνωρίζουμε με σιγουριά αν οι μητέρες με COVID-19 μπορούν να μεταδώσουν τον ιό μέσω του μητρικού γάλακτος.

Κατευθυντήριες οδηγίες του CDC για το θηλασμό σε συνδυασμό με άλλες μολυσματικές ασθένειες

Το μητρικό γάλα παρέχει προστασία από πολλές ασθένειες. Υπάρχουν σπάνιες εξαιρέσεις όπου δεν συνιστάται θηλασμός ή σίτιση με αντλημένο μητρικό γάλα. Το CDC δεν έχει συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για το θηλασμό κατά τη διάρκεια μόλυνσης με παρόμοιους ιούς, όπως ο SARS-CoV ή το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS-CoV). Μετά τον τοκετό, το CDC συνιστά να συνεχίσει η μητέρα με γρίπη να θηλάζει ή να ταΐζει αντλημένο μητρικό γάλα στο βρέφος, ενώ συγχρόνως λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφύγει τη μετάδοση του ιού στο βρέφος.

Οδηγίες για το θηλασμό για μητέρες με επιβεβαιωμένο COVID-19 ή υπό έρευνα για το COVID-19

Το μητρικό γάλα είναι η καλύτερη πηγή διατροφής για τα περισσότερα βρέφη. Ωστόσο, πολλές παράμετροι σχετικά με το COVID-19 δεν είναι ακόμη γνωστές.

Η έναρξη, η εδραίωση και η διατήρηση του θηλασμού θα πρέπει να αποφασιστεί από την ίδια την μητέρα σε συνδυασμό με την οικογένεια της και τους επαγγελματίες υγείας που της παρέχουν υποστήριξη και φροντίδα.

Μια μητέρα με επιβεβαιωμένο COVID-19 ή που έχει συμπτώματα, θα πρέπει να λαμβάνει όλες τις πιθανές προφυλάξεις για να αποφύγει τη μετάδοση του ιού στο βρέφος, συμπεριλαμβανομένου του πλυσίματος των χεριών της πριν αγγίξει το βρέφος και της τοποθέτησης μάσκας προσώπου, αν είναι δυνατόν, κατά την διάρκεια του μητρικού θηλασμού. Εάν αντλεί μητρικό γάλα με χειροκίνητο ή ηλεκτρικό θήλαστρο, η μητέρα θα πρέπει να πλένει τα χέρια της πριν αγγίξει οποιοδήποτε θήλαστρο ή μέρη του, και να ακολουθήσει τις οδηγίες για τον κατάλληλο καθαρισμό του θηλάστρου μετά από κάθε χρήση. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, καλό θα είναι να δίνεται το αντλημένο γάλα στο βρέφος, από κάποιο άτομο που είναι υγιές.

Πηγή: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html#anchor_1584169714