ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ»

 • Τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών είναι ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα η πρόσβαση σε ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας.
 • Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τοκετού, λοχείας, η μητέρα και το μωρό αποτελούν μια μονάδα/ενότητα, καθώς η φροντίδα του ενός επηρεάζει τον άλλο κι αντιστρόφως.
 • Τα μαιευτικά τμήματα αποτελούν βασική φροντίδα υγείας και πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένα με προσωπικό, υλικό και άμεσα διαθέσιμα για κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως κοινωνικο – οικονομικού επιπέδου.
 • Ο σεβασμός για κάθε γυναίκα πρέπει να είναι η βάση κάθε μαιευτικής φροντίδας.
 • Η φροντίδα κάθε γυναίκας στην εγκυμοσύνη, τοκετό, λοχεία θα πρέπει να εξατομικεύεται. Οι ανάγκες της Μητέρας-Παιδιού είναι πάνω από τις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, των μαιευτηρίων και των ιατρικών επιχειρήσεων.
 • Η εγκυμοσύνη, ο τοκετός και ο θηλασμός είναι φυσιολογικές – υγιείς περίοδοι στη ζωή μιας γυναίκας και σπάνια χρήζουν πιο εντατικής φροντίδας και στήριξης.
 • Οι γυναίκες δικαιούνται πλήρη και αβίαστη πληροφόρηση για τα οφέλη, τους κινδύνους και τις εναλλακτικές, ώστε να πάρουν την καλύτερη απόφαση για τη φροντίδα τη δική τους και των μωρών τους.
 • Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια του τοκετού, επηρεάζουν την δυάδα Μητέρα-Παιδί φυσιολογικά και ψυχολογικά. Το περιβάλλον στον τοκετό (χώρος, πρόσωπα) μπορεί να ενισχύσει ή το αντίθετο, την εμπιστοσύνη της γυναίκας στην ικανότητά της να γεννήσει το μωρό της, να το φροντίσει και να το θηλάσει.
 • Κάθε επαγγελματίας υγείας έχει προσωπική ευθύνη απέναντι στη μητέρα, την οικογένεια και την κοινωνία για την ποιότητα φροντίδας που παρέχει.
 • Βασικές αρχές της μητρικής φροντίδας είναι η ενθάρρυνση να εκφραστεί η μητέρα, ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα και γενικότερα ένα περιβάλλον στο οποίο η γυναίκα αισθάνεται φροντίδα κι ασφάλεια.
 • Οι μαίες, που είναι οι πρωταρχικοί επαγγελματίες υγείας για εκατομμύρια γυναίκες στις περισσότερες χώρες, έχουν αναπτύξει ένα μοντέλο φροντίδας βασισμένο στη φυσιολογική φυσιολογία, κοινωνιολογία και ψυχολογία της εγκυμοσύνης, τοκετού, λοχείας. Οι Διεθνείς αρχές του Μοντέλου Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού, επιβεβαιώνουν ότι οι γνώσεις και οι ικανότητες των μαιών είναι βασικές και ουσιώδεις για τη φροντίδα Μητέρας-Παιδιού.
 • Η συνέχεια της φροντίδας και η ευαισθησία στις πολιτιστικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις των γυναικών, μειώνει την πιθανότητα ψυχολογικού τραύματος κι αυξάνει την εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες υγείας.
 • Όταν είναι πολιτιστικά αποδεκτό, η παρουσία του πατέρα στον τοκετό μπορεί να έχει θετική επίδραση στην οικογένεια, την πατρότητα και τη σχέση με τη μητέρα.
 • Οι γυναίκες μπορούν να γεννήσουν με ασφάλεια εκτός μαιευτηρίου ( κέντρο φυσικού τοκετού, τοκετός στο σπίτι ), όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Γυναίκες με ιστορικό προηγηθείσης καισαρικής τομής, με δίδυμη κύηση, έμβρυα με ισχιακή προβολή, θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τα οφέλη και τους κινδύνους του κολπικού τοκετού και της καισαρικής τομής.
 • Όλα τα μαιευτικά τμήματα θα πρέπει να ακολουθούν τον Διεθνή Κώδικα για τα Υποκατάστατα του Μητρικού Γάλακτος.
 • Η επείγουσα φροντίδα, αν και βασική, δεν πρέπει να είναι η μόνη λύση για τη μείωση της μητρικής και νεογνικής θνησιμότητας και νοσηρότητας. Είναι απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας.  

Αυτό το μοντέλο φροντίδας Μητέρας-Παιδιού προάγει την υγεία των γυναικών και των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τοκετού, θηλασμού και θέτει τις βάσεις για εξαιρετικά αποτελέσματα στη μαιευτική φροντίδα. Οι μαιευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να στηρίζουν αυτό το μοντέλο φροντίδας.

Πηγή: International MotherBaby Childbirth Initiative (IMBCI), www.internationalchildbirth.com