Μαιευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του COVID 19

Τα δικαιώματα της γυναίκας κατά τον τοκετό πρέπει να υποστηρίζονται στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (30/3/2020-ICM)

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών/Μαιευτών (ICM) εκφράζει την ανησυχία της, για το γεγονός ότι, σε πολλές χώρες, τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, των νεογνών και των μαιών τους παραβιάζονται, με την εισαγωγή ακατάλληλων πρωτοκόλλων για τη διαχείριση της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της μεταγεννητικής φροντίδας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι μετακινήσεις των μαιών/μαιευτών στην Ελλάδα έχουν προσαρμοστεί στην παρούσα απαγόρευση, και εντάσσονται στην ελεύθερη μετακίνηση των επαγγελματιών υγείας.

Κάθε μαία/μαιευτής έχει στην κατοχή του την ενήμερη κάρτα του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών της περιοχής του, την δήλωση μετακίνησης και την έναρξη του ελεύθερου επαγγέλματος.

Τα καθήκοντα καθώς και οι υπηρσείες που παρέχουν οι ελευθεροι επαγγελματίες μαίες/μαιευτές στην Ελλάδα δεν έχουν μειωθεί ή περιοριστεί.


Υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα

Κατ’ οίκον επισκέψεις

Οι κατ’ οίκον επισκέψεις συνεχίζουν να πραγματοποιούνται από τις μαίες/μαιευτές:

 • Γυναικολογική χειρουργική νοσηλευτική φροντίδα (αλλαγή τραυμάτων, τοποθέτηση ενδοφλέβιας αγωγής κατόπιν ιατρικής οδηγίας, κ.α.)
 • Μαιευτική και γυναικολογική φροντίδα (λήψη τεστ ΠΑΠ, λήψη καλλιεργειών κολπικού υγρού, αιμοληψίες, κ.α.)
 • Παρακολούθηση κύησης χαμηλού κινδύνου (φυσική εξέταση, λήψη ζωτικών σημείων, ακρόαση παλμών εμβρύου, διεξαγωγή καρδιοτοκογραφήματος-nst, κ.α. )
 • Μαιευτική υποστήριξη της λοχείας (φυσική εξέταση, αλλαγή τραύματος ή κοπή ραμμάτων σε περιπτώσεις καισαρικής τομής, κ.α.)
 • Φροντίδα και καθοδήγηση περιποίησης νεογνού, μέχρι 28 ημερών (καθημερινή περιποίηση, μπάνιο, κολικοί, κ.α.)
 • Υποστήριξη και προαγωγή μητρικού θηλασμού, αλλά και εναλλακτικών τρόπων σίτισης νεογνού
 • Υποστήριξη μητρικού θηλασμού σε περιπτώσεις όπου το νεογνό βρίσκεται σε ΜΕΝΝ, δημιουργία ατομικής τράπεζας γάλακτος, υποστήριξη ήπιου αποθηλασμού κ.α.
 • Ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη στη λοχεία, για την γυναίκα και την οικογένεια

Η διάρκεια της επίσκεψης προσαρμόζεται ανάλογα με το περιστατικό και τις ανάγκες φροντίδας.

Τοκετός στο σπίτι

Οι τοκετοί στο σπίτι πραγματοποιούνται κανονικά από τις μαίες/μαιευτές, όπως και πριν την εμφάνιση του COVID19.

Ως βάση, έχουν το πλάνο τοκετού που έχει διαμορφώσει και επιλέξει κάθε γυναίκα από την αρχή της εγκυμοσύνης της.

 • Οι μαίες/μαιευτές αναλαμβάνουν την πλήρη υποστήριξη του τοκετού στο σπίτι, παρέχοντας την κατάλληλη μαιευτική ομάδα υποστήριξης για αυτόν.
 • Ενημερώνονται καθημερινά από τους διεθνείς φορείς, τόσο για την διαχείριση τοκετού στο σπίτι με υποψία COVID-19 ή επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού, όσο και για τις υγιείς κυήσεις.
 • Ο εξοπλισμός τους είναι πάντα σύγχρονος και ανανεωμένος, για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται στον τοκετό στο σπίτι.
 • Η γνώση τους για την διαχείριση και χρήση των προστατευτικών μέσων, βασίζεται στις διεθνείς οδηγίες για τον τοκετό στο σπίτι.

Ατομικές / ομαδικές συναντήσεις

Κάθε μαία/μαιευτής έχει προσαρμόσει τις συναντήσεις του και μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε για τα ατομικά ραντεβού του, είτε για τις ομάδες προετοιμασίας. Βρείτε τη μαία/μαιευτή που σας ταιριάζει, και παρακολουθείστε και ζωντανά και διαδραστικά την προετοιμασία για τον τοκετό, το θηλασμό, για τη γονεϊκότητα.

Τοκετός στο μαιευτήριο

Η υποστήριξη από ιδιώτη ελεύθερο επαγγελματία μαία/μαιευτή  για τον τοκετό στα ιδιωτικά μαιευτήρια δεν έχει αλλάξει.

Οι επαγγελματίες μαίες/μαιευτές, ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα που έχουν δοθεί σε όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες των μαιευτηρίων, τόσο για την δική σας προστασία όσο και για την ατομική τους προστασία. Βρείτε τη μαία/μαιευτή που θα σας προετοιμάσει για τον τοκετό σας, αλλά και θα σας υποστηρίξει και φροντίσει κατά την διάρκεια του τοκετού με φυσική παρουσία, τόσο κατά την παραμονή σας στο μαιευτήριο όσο και μετά την μετάβασή σας στο σπίτι.

Επισκέψεις στο μαιευτήριο

Η μαία/μαιευτής ελεύθερος επαγγελματίας, ανεξάρτητα αν ήταν μαζί σας στον τοκετό, έχει την δυνατότητα επίσκεψης κατά την διάρκεια της παραμονής σας στο μαιευτήριο, προσφέροντας σας υπηρεσίες που αφορούν:

 • Την προαγωγή και καθοδήγηση του μητρικού θηλασμού, καθώς και των εναλλακτικών τρόπων σίτισης, και την υποστήριξη σε περιπτώσεις παραμονής του νεογνού σε ΜΕΝΝ
 • Την ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη και φροντίδα τις πρώτες μέρες της λοχείας
 • Την συνέχιση της παρακολούθησης της λεχώνας για περιπτώσεις σύντομης παραμονής στο μαιευτήριο (φυσική εξέταση, λήψη ζωτικών, κ.α.)
 • Την συνέχιση της παρακολούθησης του νεογνού, σε περιπτώσεις μειωμένης παραμονής στο μαιευτήριο (φυσική εξέταση, παρακολούθηση ίκτερου, λήψη στυπόχαρτου για ειδικές εξετάσεις, κ.α.)

Βρείτε τη μαία/μαιευτή που σας ταιριάζει, για την υποστήριξη και κάλυψη των αναγκών σας και των αναγκών του νεογνού σας, κατά τις πρώτες ημέρες, μετά τον τοκετό σας και εντός του μαιευ