Πότε χρειάζομαι μαία/μαιευτή

Ο ρόλος της μαίας /του μαιευτή είναι πολύπλευρος

Για την ενημέρωση για αγωγή και πρόληψη της υγείας

Για τη συμβουλευτική της προσωπικής υγιεινής και αναπαραγωγικής υγείας στην εφηβεία

Για την καθοδήγηση για οικογενειακό προγραμματισμό/ αντισύλληψη

Για την ενημέρωση της σεξουαλικής αγωγής και αναπαραγωγικής υγείας

Για τη μαιευτική φροντίδα κατά την έναρξη της κύησης

Για τη μαιευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια εξωσωματικής (ivf)

Για την παρακολούθηση της κύησης χαμηλού κινδύνου

Για την προετοιμασία του τοκετού/ γονεϊκότητας

Για την υποστήριξη και εκτέλεση τοκετού στο σπίτι

Για την υποστήριξη για τοκετό στο μαιευτηρίο

Για τη φροντίδα του νεογνού μέχρι την 28η μέρα

Για την υποστήριξη κατά τη διάρκεια παραμονής στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.)

Για τη ψυχολογική υποστήριξη της λεχώνας, οικογένειας

Για τη μαιευτική φροντίδα της λεχώνας 40 ημερών

Για την υποστήριξη, την φροντίδα και του μητρικού θηλασμού

Για την καθοδήγηση δημιουργίας τράπεζας γάλακτος

Για το μακροχρόνιο/παράλληλα με κύηση μητρικό θηλάσμό

Για τη μαιευτική αποκατάσταση/ σεξουαλική υγεία

Καθηκοντολόγιο των μαίων/μαιευτών