Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μαίες/μαιευτές

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μαίες/μαιευτές, διαθέτουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, ώστε να παρέχουν ανεξάρτητη και ιδιωτική μαιευτική υπηρεσία. Η ανεξάρτητη μαία/μαιευτής, είναι ο επαγγελματίας υγείας που η γυναίκα ή το ζευγάρι θα επιλέξει να τους συντροφέψει κατά την διάρκεια της περιγεννητικής φροντίδας.

  •  Οι ανεξάρτητες μαίες/μαιευτές είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Συλλόγων Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών της επικράτειας
  •  Έχουν ενήμερη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και μαιευτική ταυτότητα, η οποία ανανεώνεται ετησίως
  • Δεν έχουν άμεση εξαρτημένη ή αποκλειστική συνεργασία με μαιευτήρια, κλινικές, ή άλλους επαγγελματίες υγείας, αλλά προσφέρουν ανεξάρτητες υπηρεσίες
  • Είναι μέλη μιας ευρύτερης μαιευτικής ομάδας, αλλά και κοινότητας, για την άριστη παροχή υπηρεσιών φροντίδας
  • Καθορίζουν οι ίδιες το είδος και το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουν, ανάλογα με την εκάστοτε επιπλέον επιμόρφωση που έχουν αποκτήσει

Μαιευτικές υπηρεσίες κατα την διάρκεια του COVID 19


Συνάντησε μαία/μαιευτή