Περιοχές

Οι μαίες και οι μαιευτές παντού…

…και πάντα δίπλα σας

Τελευταία νέα

Θηλασμός κατά την διάρκεια έξαρσης του COVID-19 (CDC)

Ερωτήσεις & Απαντήσεις κατα τη διάρκεια του COVID-19 (WHO)

Προγεννητική, περιγεννητική και νεογνική φροντίδα κατά την διάρκεια του COVID-19 (RCOG)

Ανακοίνωση από την διεθνή συνομοσπονδία μαιών/μαιευτών (ICM)

Μαιευτικές υπηρεσίες κατα την διάρκεια του COVID 19

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ»